Strength

STRENGTH

SET 2


Lorem suscipit ultricies fermentum, arcu eu nec pharetra luctus, enim etiam purus ligula cras. Pretium non vel ullamco sed nonummy vestibulum, donec vel ligula est nunc urna at. Eget lacinia facilisi, sem non facilisis lobortis consequat sodales consectetuer sodales etiam ut nec sit in mollis


10 jumping jacks

20 lunges (10 each leg)

10 flutter kicks

20 push-ups

30 side plank (15 each side)

30 mountain climbers

40 side leg raises (20 each side)


8901 Marmora Road

Glasgow, D04 89GR

HHdddfHHHej och välkommen till Låddersta rörteknik AB.


Vi arbetar för fullt med hemsidan.


Kontakta oss på peter@lrt.nu för frågor om alla typer av rör arbeten.

Eller ring på Tel: 0705654003.A high-intensity fitness programme incorporating elements from several sports and types of exercise.


Lorem suscipit ultricies fermentum, arcu eu nec pharetra luctus, enim etiam purus ligula cras. Pretium non vel ullamco sed nonummy vestibulum, donec vel ligula est nunc urna at. Eget lacinia facilisi, sem non facilisis lobortis consequat sodales consectetuer sodales etiam ut nec sit in mollis sociis fusce lacinia nec mauris ut vitae.SET 1


Lorem suscipit ultricies fermentum, arcu eu nec pharetra luctus, enim etiam purus ligula cras. Pretium non vel ullamco sed nonummy vestibulum, donec vel ligula est nunc urna at. Eget lacinia facilisi, sem non facilisis lobortis consequat sodales consectetuer sodales etiam ut nec sit in mollis


10 jumping jacks

20 lunges (10 each leg)

10 flutter kicks

20 push-ups

30 side plank (15 each side)

30 mountain climbers

40 side leg raises (20 each side)